+45 3828 0583 kontakt@dan-ind.dk

Medlemskab

E-mail: kontakt@dan-ind.dk

Foreningens navn er Dansk Indisk Forening (DIF)

Som medlem kan optages alle myndige personer. Foreningens formål er at betragtes som en juridisk person, hvis medlemmer ikke hæfter for dens forpligtelser. Anmodning om medlemskab rettes til formanden.

Skriftlige henvendelser til foreningen rettes til formanden via mail-adresse, som fremgår af foreningens hjemmeside.

Kontingent

Par                           dkk 200

Enlige                       dkk 150

Studerende             dkk 100

Virksomheder         dkk 300

Konto: Nordea reg. nr. 2128 konto nr. 8265 668 578

Sommerferie medio juni til medio august Vinterferie medio december til medio januar.

Mød interessante mennesker i et spændende dansk/indisk miljø.

Som medlem af Dansk Indisk Forening får du lejlighed til at deltage i mange interessante og festlige kulturelle arrangementer, som løbende afholdes i foreningen.

Du får mulighed for, under uformelle former, at udbygge kendskabet til en fremmed kultur, religion- og gastronomi.

 

Bestyrelsen

  • Lizzie  Schreiber Singh – formand
  • Poul Damgaard
  • Charlotte Schou
  • Egon Suhr