+45 3828 0583 kontakt@dan-ind.dk

Disse mærkedage markeres altid

26. januar   Constitution-day  (“grundlovsdag”). Denne dag æres flaget.

21. juni – International Yoga dag
I 2014 opfordrede lndiens Premierminister, Narendra Modi alle verdensledere om at vedtage, at en dag om året skulle være dedikeret en international yoga dag. En dag, hvor man kunne sætte fokus på yogaens sunde aspekter: harmonien mellem mennesker og natur, en holistisk tilgang til sundhed og velvære.

Dagen blev vedtaget i FN til at blive den 21. Juni. Den dag, der er solhverv på den nordlige halvkugle og vintersolhverv på den sydlige halvkugle. Det betyder, at nat og dag er lige lange ved Ækvator – med andre ord, en dag i perfekt balance.

15. august – lndiens uafhængigheds dag
Siden 15. august 1947 er lndien – ifølge “lndisk uafhængighedsakt” af 18. Juli – et frit og uafhængigt Dominion inden for det Britiske folkesamfund (Commonwealth). Markeres altid med en eller anden form for aktivitet.

1. oktober – International vegetar dag

2. oktober – Mahatma Gandhi’s fødselsdag.
Mohandas Karamchand Gandhi blev født 2. oktober 1869 og døde den 30. Januar 1948. Politisk og religiøs folkefører og statsmand. Ud af embedsmandsfamilie af høj kaste, Studerede i Rajkot, Bhawnagar og London.

I 1889 nedsatte sig som sagfører i Bombay. Virkede i 20 år fra 1893 som sagfører i Sydafrika for hinduiske indvandreres ligestilling med hvide. Fik navnet Mahatma, den store sjæl. Pa vej til et religiøst møde i New Delhi skudt af en fanatisk Mahrat-hindu – Godse, medlem af den yderliggående hindusammenslutning Mahasab. 1969 blev Gandhis 100-årsdag holdt med en stor fest på Børsen af bl. a. erhvervslivet.

2019 er 150 året for Gandhis fødsel markeret i flere byer i Danmark og verden over. 

2. Oktober – International dag for ikke vold

24. oktober – Forenede Nationers dag (FN)
I 1965 da DIF holdt medlemsmøde – altid i lngeniørforeningens lokaler – med et foredrag om lndien, var formand dr. phil. Wolmer Clemmensen og lndiens generalkonsul, grosserer, direktør Toms fabrikker Victor B. Strand altid til stede. Omkring 1970 fik formand Wolmer Clemmensen den ide, at samle alle ulandsforeningerne. Der var et stort fællesmøde i Det Kongelige Teater, Kongens Nytorv.

Hver år siden den 24. Oktober holdes et stort fælles komsammen for alle ulandsforeningerne – under navnet KUKS. Datoen er valgt, meget symbolsk, fordi det er den internationale FN dag.

FN = De forenede Nationer blev stiftet på en konference i San Francisco april/juni 1945 med det formal at

opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed samt effektive fælles forholdsregler til forebyggelse og fjernelse af trusler mod freden med mere. Organisationen har sæde i USA. De vigtigste organer er Plenarforsamlingen, Sikkerhedsrådet og Sekretariatet. Den f0rste generalsekretær var Tryggve Lie.

Institutioner med stor betydning for verdensfreden under Mellemfolkeligsamarbejde kan nævnes: ECE = FN Økonomisk kommission for Europa. FAQ = FN fødevarer-og landbrugsorganisation.

ICEF = FN krisefond for hjælp af børn. UNESCO= FN organisation for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle spørgsmal. WHO = FN verdenssundheds organisation samt flere andre.

Over hele verden blev Mahatma Gandhi mindet på sin 100 års dag (i Danmark på Børsen) på initiativ af UNESCO som en opfordring til at vurdere de menneskelige værdier, Mahatma levede og døde for. FN dagen vedtaget og brugt siden 1948. Tryggve Lie – nordmand, jurist. 1946 – 53 generalsekretær.

24/25 December – Jesus fødselsdag
I Kristendommen er det Jesus Kristus fødselsdag. Født i Betlehem. Jesus er græsk og oversat fra hebraisk fra Jeshua eller amerikansk Joshua. Er et personnavn og almindeligt i Jødedommen. I betydningen; Jahve er frelse.

Kristus er græsk oversat fra hebraisk (aramaisk), betyder “den salvede”.

Da kristendommen vandt indpas hos grækerne/romerne, som var hedninger, som ikke kendte til den jødiske form for indvielse af konger, som blev salvet, blev Kristus tit et egennavn synonymt med Jesus.

Sluttede sin gerning på Golgathas kors ved Jerusalem 33 år gammel.

I den vestlige verden går vor tidsregning før og efter Jesus fødsel. I nogle kulturer bruges der flere kalender, alt efter hvad man tror på.